Nie odnaleziono wydarzeń!

O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci powstało w 2011 roku. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym specjalistów związanych z leczeniem żywieniowym najmłodszych pacjentów. W poczet swoich członków zalicza między innymi lekarzy, dietetyków, pielęgniarki i farmaceutów.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków. Działania Towarzystwa koordynuje Zarząd Główny, pod kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Do zadań Towarzystwa należy prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia, upowszechnianie wiedzy medycznej dotyczącej leczenia żywieniowego i żywienia dzieci i młodzieży, formułowanie zaleceń, opinii i rekomendacji oraz tworzenie programów w odniesieniu do zasad leczenia żywieniowego i żywienia dzieci i młodzieży, a także nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia dzieci i młodzieży.