Nie odnaleziono wydarzeń!

Członkostwo

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składka roczna członka zwyczajnego wynosi 50 zł.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat: 48 1090 1753 0000 0001 1559 9755