Nie odnaleziono wydarzeń!
 

Członkostwo

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O WPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA ROK 2018

Składka roczna członka zwyczajnego wynosi 50 zł.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat: 48 1090 1753 0000 0001 1559 9755